Home

 

Moed Brabant

Wij zijn een groep vrijwilligers waarbij verschillende betrokkenen zich hard willen maken voor de aanpak van verslavingsproblematiek. Vooral het doorbreken van het stigma en het bespreekbaar maken van verslaving en (drugs) gebruik staat centraal in de activiteiten van Moed-Brabant.

In samenwerking met verschillende organisaties in de (preventieve) verslavingszorg werken we aan het ontwikkelen van activiteiten, bijeenkomsten en informatie sessie voor verschillende doelgroepen. In 2017 gestart met verschillende bijeenkomsten waar veel belangstelling voor was uit de gemeenschap. Voor 2018 stelde we ons het doelen om een informatie pakket samen te stellen zodat we altijd een passend informatie pakket hebben voor verschillende doelgroepen. Volwassenen en de jeugd stonden hier centraal.

We richten ons dan ook zeker op naasten van (ex) verslaafden, van jong tot oud. Er is onder deze groep veel behoefte aan het delen van ervaringen, de mogelijkheid hebben tot het stellen van vragen of overleg plegen. Laagdrempelige en anonieme contacten kunnen leggen is daarom de eerste stap naar het taboe doorbreken.

Op deze site informeren we over de verschillende meetings die door verschillende organisaties worden georganiseerd. Tevens plaatsen we veel informatie over drugs en gebruik gerelateerde onderwerpen.