Achtergrond

Wie

Eigenlijk ‘Voor Wie’. Dit initiatief is gericht op de naasten van (ex) verslaafden, van jong tot oud. Er is onder deze groep veel behoefte aan het delen van ervaringen, de mogelijkheid hebben tot het stellen van vragen of overleg plegen. In de regio is geen gratis en laagdrempelige mogelijkheid voor naasten om informatie op te doen behalve het internet. Omdat iedereen anders is en elke situatie anders is, zijn de algemene stukken online vaak niet toereikend. Wij zien in de regio, en dit is ook het signaal vanuit huisartsen, dat er omtrent verslaving een groot taboe heerst. Laagdrempelige en anonieme contacten kunnen leggen is daarom de eerste stap naar het taboe doorbreken.

Wat

Bespreekbaar maken van (vermoedens van) verslavingsproblematieken. Is hetgeen zowel (ex) verslaafden als huisartsen als naasten aangeven dat in eerste instantie het belangrijkst is. Hiervoor wordt een anonieme (hulp) telefoonlijn aangelegd. Op dit telefoonnummer kunnen naasten vermoedens uitspreken en informatie indienen over verslaving, drugs en gerelateerde onderwerpen. Deze (hulp) lijn is een eerste stap naar hulp, mogelijk voor zowel naasten als verslaafden zelf. Het is dus van groot belang dat deze lijn 24/7 bereikbaar is en absoluut anoniem is en blijft.

Naast de telefoonlijn en bijeenkomsten zal er een website opgezet worden voor informatievoorziening, documentatie beschikbaar gesteld worden en lezingen en trainingen worden gegeven.

Waarom

Uit eigen ervaring hebben we gezien dat verslaving niet een probleem is van 1 persoon. De gehele omgeving is er mee ‘besmet’. Vaak spelen de problemen al meerdere jaren en heeft de spanning in een gezin of familie zich in de jaren opgebouwd. Het ‘genezingsproces’ is daarom niet enkel aan de orde bij de verslaafden, maar ook bij de naasten. Gedragsveranderingen en andere problematieken dan voorheen doen zich voor wat de dynamiek in een leefomgeving veranderd. Hierbij hulp en ondersteuning krijgen is daarom van groot belang voor het vergroten van de kans van ‘genezing’.

Ook wanneer er hulp is vanuit ambulante of klinische zorg is structurele hulp aan naasten nodig. Een klinische behandeling is tijdelijk en de vraagstukken van naasten kunnen zich ook nadien aandoen. Ditzelfde geldt voor ambulante zorg en wanneer er nog helemaal geen professionele zorg is ingeschakeld.

Moed-Brabant wil graag helder, compleet, laagdrempelig en volledig informeren over bijeenkomsten in de omgeving, toegang tot zorg en eerste aanspreekpunt zijn wanneer er een luisterend oor nodig is.