5-2017

Nieuwsfeitjes Jaargang 3. No. 5 februari 2017

De Tweede Kamer heeft voor de regulering van wietteelt gestemd. Door deze wet mogen bepaalde telers legaal cannabis gaan kweken.
Het wetsvoorstel van D66 gaat echter niet meteen van kracht. Het is de vraag of dat überhaupt gebeurt. De Eerste Kamer moet zich er ook nog over uitspreken en daar is vooralsnog geen zicht op steun van een meerderheid.
Spannend
De stemming in de Tweede Kamer was spannend. Uiteindelijk stemden 77 Kamerleden voor en 72 tegen. Bij de SP-fractie kwam de onlangs bevallen Nine Kooiman ook opdagen om mee te stemmen. VVD’er Fred Teeven, die eigenlijk thuis moet herstellen van een operatie, stemde ook mee omdat elke stem de doorslag kon geven.
Behalve D66 waren onder meer PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS en de Partij voor de Dieren vóór.
Regeringspartij VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP waren tegen.
D66 reageert dolblij. „Hiermee komt een einde aan het scheve gedoogbeleid waarbij je wel wiet mag verkopen, maar niet mag telen”, zegt Kamerlid Vera Bergkamp.
Het initiatiefsvoorstel moet een einde maken aan het beleid waarbij wiet wel mag worden verkocht, maar niet geteeld of aangevoerd.
De wietwet heet officieel de Wet gesloten coffeeshopketen. In het voorstel staat dat professionele telers die zich aan de voorwaarden houden een ontheffing kunnen krijgen. Dat voorkomt strafrechtelijke vervolging. De voorstanders van de wet denken dat door de teelt te reguleren de criminaliteit zal verminderen.
Senatoren
Na de verkiezingen zal blijken of een nieuw kabinet iets ziet in het reguleren van de wietteelt. Nu is er in de Eerste Kamer geen meerderheid, maar een nieuwe coalitie kan afspreken dat senatoren toch voor zullen gaan stemmen.