Gratis hulp bij administratie voor mensen met verslavingsproblematiek

PRACTISCHE HULP BIJ ADMINISTRATIE VOOR MENSEN MET VERSLAVINGSPROBLEMATIEK

Graag willen we ons aan u voorstellen:

Addicts for Addicts (A4A) is een groep ervaringsdeskundigen in de verslavingszorg.

Wij willen mensen, die kampen of hebben gekampt met een verslaving, ondersteunen in hun herstelproces. Naast het verslavingsprobleem zelf, zijn er vaak op andere (leef)gebieden ook problemen ontstaan. Door de verslaving is er vaak weinig aandacht voor andere zaken en uit zich dat door verstoorde relaties, problemen op het werk,  problemen  ten aanzien van  geldzaken, etc. etc.. Zaken die het herstelproces cq het los komen van verslaving verstoren. Van de contacten die wij hebben, horen we dat onvoldoende zicht en grip op administratie en financiën  vaak voor veel ellende zorgt.

Wij, als Addict for Addicts (A4A), richten ons daarom met name op administratieve en financiële problemen. Het is een praktisch probleem en daardoor goed op te pakken, maar ook een wezenlijke zaak. In eerste instantie ondersteunen we met het op orde brengen van de post, c.q. de administratie, zodat er inzicht ontstaat in de financiële situatie en hoe ernstig het is. Daarnaast begeleiden we bij de te nemen stappen om uit de problemen te blijven/te komen.

Als er op dit gebied stabiliteit ontstaat, kan ook het herstelproces met succes afgerond worden en er weer een behoorlijke manier van leven ontstaan. We doen dit voor iedereen die te maken heeft met een verslaving, zowel diegene die bezig zijn met hun herstel/afkicken als degene die nog niet zover zijn. Voor de laatsten kan dit zelfs de weg openen en leiden naar herstel.

Wil je weer wat grip op de situatie en controle over je administratie? Met jullie samen proberen we de zaken weer inzichtelijk te maken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

We zijn te bereiken via het contactformulier op onze website: www.addictsforaddicts.nl of telefonisch op 06-10228501.

Stichting Addicts for Addicts

P.S. Onze hulp is gratis

MEER INFORMATIE: http://www.addictsforaddicts.nl/index.html