Mag ik deelnemen aan het verkeer onder invloed van drugs?

Mag ik deelnemen aan het verkeer onder invloed van drugs?

Als u drugs gebruikt, vermindert uw rijgeschiktheid. Hierdoor neemt de kans op een ongeluk aanzienlijk toe. Het is daarom verboden om onder invloed van drugs aan het verkeer deel te nemen.

Limieten voor drugsgebruik in het verkeer

Vanaf 1 juli 2017 komen er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. Heeft u meer drugs gebruikt dan de limiet toestaat? Dan mag u niet meer rijden. Doet u dit wel, dan bent u strafbaar. De limieten gaan gelden voor:

  • amfetarnineachtige stoffen;
  • cocaïne;
  • THC;
  • GHB.

Voor overige drugs blijft in het algemeen gelden dat u niet mag rijden als u onder invloed bent van drugs.

Nullimieten voor combinatie van drugs of drugs en alcohol

Het gebruik van een combinatie van drugs, of van drugs en alcohol, vergroot de kans op een verkeersongeval. Hiervoor gaan daarom nullimieten gelden. Dit betekent dat u niet meer mag rijden als u verschillende drugs of drugs en alcohol heeft gebruikt. Doet u dit wel, dan bent u strafbaar.

Controle drugsgebruik via bloedtest of speekseltest

Er zijn 2 manieren om te controleren of u drugs heeft gebruikt: een bloedtest of een speekseltest. Een speekseltest laat snel en eenvoudig zien of u drugs heeft gebruikt. Als dat zo is, vraagt de politie ook om uw bloed af te staan voor een drugstest. De politie laat uw bloed controleren door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Na 2 weken volgt de uitslag van deze bloedtest.

Boete of straf voor rijden onder invloed van drugs

Het Openbaar Ministerie (OM) kan u een boete en/of gevangenisstraf  geven als u rijdt onder invloed van drugs en/of medicijnen. Daarnaast kan de politie u ook bij het CBR melden voor bestuursrechtelijke maatregel. Dit is meestal een onderzoek naar uw rijgeschiktheid en naar uw afhankelijkheid van drugsgebruik.

Op dit moment werkt de Rijksoverheid aan nieuwe regelgeving. Daarbij raakt u mogelijk uw rijbewijs kwijt bij 2 veroordelingen binnen 5 jaar voor rijden onder invloed van 1 of meer drugs. Of een combinatie van 1 of meer drugs met alcohol. De Tweede en Eerste kamer hebben een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd. Het gaat om een uitbreiding van de Wegenverkeerswet 1994. De wetswijziging treedt in werking na publicatie in het Staatsblad.

Drugs

Drugs in het verkeer zijn absoluut verboden. Dit geldt voor alle hard- en softdrugs. Dus ook voor partydrugs als XTC en amfetamine. Drugsgebruik is aan te tonen via een bloed- of urineproef. Bent u een verdachte bestuurder? Dan moet u deze testen verplicht ondergaan. De sancties zijn niet mals. Een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal € 7.800. Ook kan uw rijbevoegdheid voor maximaal vijf jaar worden ontzegd. Wordt u als automobilist binnen vijf jaar opnieuw onder invloed van drugs betrapt? Dan wordt uw rijbevoegdheid voor maximaal tien jaar ontzegd.

Sancties

De maximumstraf voor het besturen van een voertuig onder invloed van drugs of medicijnen is hetzelfde als voor alcohol. De zaak wordt altijd voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. De maximumstraf voor rijden onder invloed van drugs of medicijnen bedraagt drie maanden gevangenisstraf of een geldboete van € 4.500,-. In sommige zaken wordt er een ontzegging van de rijbevoegdheid voor max. 5 jaar opgelegd. Bij herhaling kan dit oplopen naar max. 10 jaar.

Cannabis, cocaïne en amfetamine

Net als bij alcohol geldt: drugs en verkeer gaan niet samen. Drugs in het verkeer komt relatief vaker voor bij jonge mannen. Cannabis, cocaine en amfetamine zijn de drugs die het meest worden aangetroffen. Om het druggebruik in het verkeer terug te dringen, werkt de politie in een aantal regio’s samen met de verslavingszorg. Ook is de politie extra alert op weggebruikers onder invloed. Dat gebeurt tijdens grootscheepse acties, maar ook tijdens de gewone nachtelijke controles. Druggebruik is vast te stellen via een bloed- of urineproef.

De adviescommissie adviseert analytische grenswaarden voor stoffen zoals vermeld in tabel 4. (zie hieronder)